Giới thiệu

"Quan hệ công chúng (PR) là tổng hợp tất cả những hoạt động nhằm tạo ra cho một doanh nghiệp, một tổ chức có sự hoà hợp tốt đẹp với cộng đồng xung quanh của mình”

Định nghĩa về PR của Hiệp hội PR Hoa Kỳ

IB Group quan niệm về PR theo hướng marketing communication. Chúng tôi gắn chặt với các định hướng marcom, góp phần mang đến hiệu quả trực tiếp cho các chiến dịch truyền thông tiếp thị.
Chúng tôi song hành với khách hàng với các dịch vụ:

- Phân tích tổng thể môi trường thương hiệu, truyền thông và marcom của khách hàng, đưa ra mục tiêu và công cụ thực hiện.
- Đưa ra các giải pháp tổng thể truyền thông cho tất cả các nhóm công chúng, trong đó quan trọng nhất là khối khách hàng, nhà đầu tư, nhân viên, các cơ quan báo chí truyền thông và khối quản lí nhà nước.
- Lập chiến lược PR ngắn hạn và dài hạn, trong đó giải quyết trực tiếp các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn về truyền thông, xây dựng thương hiệu, thị trường, các chiến dịch promotion và các chiến dịch cộng đồng.
- Giúp khách hàng xây dựng ngân sách PR hiệu quả.

Giới thiệu

Branding yêu cầu những giải pháp toàn diện và đột phá, trong đó tính sáng tạo trong truyền thông là 1 trong những yếu tố quan trọng nhất để tạo nên 1 thương hiệu thành công. Branding cần phải tương tác chặt chẽ và là 1 thành tố gắn bó của Marketing Communication.

Dịch vụ Branding của IB Group

- Tư vấn và xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu hoàn chỉnh
- Xác định và xây dựng USP (giá trị cốt lõi) cho brand
- Xây dựng chiến lược truyền thông ngắn hạn và dài hạn cho thương hiệu nhằm tạo ra các giá trị và tư duy tích cực trong công chúng mục tiêu
- Xây dựng ngân sách cho branding.
- Cùng khách hàng thực hiện chiến lược branding.

Giới thiệu

IB Group cung cấp các giải pháp tổng thể và tương tác giữa các công cụ phổ biến và quan trọng nhất của truyền thông tiếp thị hiện nay tại Việt Nam.

Dịch vụ Marketing của IB Group

- Brand activation (kích hoạt thương hiệu)
- Promotion và Campaign hướng tới kênh và khách hàng
- - Kết hợp PR, branding, social tương tác và các chương trình promotion để tạo nên các chiến dịch Communication Mix tổng thể.
- Xây dựng ngân sách Communication Mix.

Khách hàng

Cho dù là một khách hàng nhỏ hay một thương hiệu quốc gia, tất cả đều đã tìm thấy sự tâm huyết và cam kết của chúng tôi.
Đối với IB Group, thành công lớn được tạo nên từ những điều đơn giản nhất: Tận tụy và sáng tạo.