NGƯỜI TÌNH IN CONCERT SỐ 1: LỆ QUYÊN FT NGƯỜI TÌNH