Giới thiệu

Với năng lực cung cấp các giải pháp truyền thông tổng thể cho doanh nghiệp, IB Group đã sản xuất thành công nhiều chương trình truyền hình như Đối mặt, Sức sống Việt Nam, Ước mơ Việt Nam, Họ đang làm gì, Chia sẻ bệnh án, Câu chuyện y học, Nghĩ khác… được các đối tác tin cậy và đánh giá cao.

WE ARE PROFESSIONAL

Chúng tôi kết hợp 1 cách hoàn hảo tính nghệ thuật và thương mại trong các sản phẩm phim và truyền hình của mình. Chúng tôi thực hiện toàn bộ các bước của quá trình làm phim, bao gồm:
Lên ý tưởng và phương pháp
Viết kịch bản văn học và kịch bản điện ảnh (hoặc truyền hình)
Casting
Đưa ra các giải pháp thương mại
Sản xuất và phát sóng

Giới thiệu

Với năng lực cung cấp các giải pháp truyền thông tổng thể cho doanh nghiệp, IB Group đã sản xuất thành công nhiều chương trình truyền hình như Đối mặt, Sức sống Việt Nam, Ước mơ Việt Nam, Họ đang làm gì, Chia sẻ bệnh án, Câu chuyện y học, Nghĩ khác… được các đối tác tin cậy và đánh giá cao.

WE ARE PROFESSIONAL

Chúng tôi kết hợp 1 cách hoàn hảo tính nghệ thuật và thương mại trong các sản phẩm phim và truyền hình của mình. Chúng tôi thực hiện toàn bộ các bước của quá trình làm phim, bao gồm:
Lên ý tưởng và phương pháp
Viết kịch bản văn học và kịch bản điện ảnh (hoặc truyền hình)
Casting
Đưa ra các giải pháp thương mại
Sản xuất và phát sóng

Giới thiệu

Với năng lực cung cấp các giải pháp truyền thông tổng thể cho doanh nghiệp, IB Group đã sản xuất thành công nhiều chương trình truyền hình như Đối mặt, Sức sống Việt Nam, Ước mơ Việt Nam, Họ đang làm gì, Chia sẻ bệnh án, Câu chuyện y học, Nghĩ khác… được các đối tác tin cậy và đánh giá cao.

WE ARE PROFESSIONAL

Chúng tôi kết hợp 1 cách hoàn hảo tính nghệ thuật và thương mại trong các sản phẩm phim và truyền hình của mình. Chúng tôi thực hiện toàn bộ các bước của quá trình làm phim, bao gồm:
Lên ý tưởng và phương pháp
Viết kịch bản văn học và kịch bản điện ảnh (hoặc truyền hình)
Casting
Đưa ra các giải pháp thương mại
Sản xuất và phát sóng

Khách hàng

Cho dù là một khách hàng nhỏ hay một thương hiệu quốc gia, tất cả đều đã tìm thấy sự tâm huyết và cam kết của chúng tôi.
Đối với IB Group, thành công lớn được tạo nên từ những điều đơn giản nhất: Tận tụy và sáng tạo.

Thư viện